— Kan man ikke bo et sted, er det klart man ikke skal betale for det, sier Martin Skaug Halsos, kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerrådet.

I Bergen finnes det et eget husleietvistutvalg. Halsos anbefaler Kathrine Line Østenstad å ta kontakt med dem.

Huseiers ansvar

— Først må hun ta saken opp med huseier, hvis hun mener hun ikke har kunnet bo der fordi det lukter vondt. Deretter kan man gå til klagenemnden, sier Halsos.

Spørsmålet er hvor ubeboelig leiligheten er. Huseierloven slår fast hvilket ansvar huseier har.

— Sterkt skjemmende lukt i veggen på grunn av et dødt dyr høres ut som noe utleier må dekke, sier Halsos.

— Hvis leietaker allerede har flyttet inn i leiligheten, kan hun ha rett på prisavslag på husleien.

Depositumskrav

Hvis huseier ikke bedrer et slikt problem, kan leieavtalen heves. Ellers må kontrakten sies opp på vanlig måte. Når det gjelder depositum, har leietaker krav på det når leieforholdet er opphørt.

— Huseier må gå til husleietvistutvalget for å få løst saken, ellers mister de retten til å holde det tilbake. Da kan leietaker gå til banken og få det utbetalt, sier Halsos.

Han anbefaler Østenstad å ta kontakt med Forbrukerrådet.

— Vi gir råd og veiledning, sier kommunikasjonsrådgiveren.