Helge Hopen driver et firma som arbeider med trafikkplanlegging, og gjorde jobben på oppdrag fra Statens vegvesen. Hopen undersøkte mulighetene for sambruksfelt på Flyplassveien inn til Lagunen, og derfra til Fjøsanger. Han kom frem til at sambruksfelt kun var å anbefale på Flyplassveien.

— På resten av strekningen ville sambruksfelt gått ut over trafikksikkerheten og trafikkavviklingen. I et kollektivfelt denne effekten blitt forsterket, sier Hopen.

Han peker på følgende hovedproblemer:

  • Det vil ofte bli lange køer i det ordinære kjørefeltet. Dette vil forsinke privatbiler og næringslivet.
  • Før et kryss må kollektivfeltet oppheves, for å gi bilene adgang til å kjøre av. Dette vil kunne skape farlige situasjoner når de saktegående bilene i det vanlige feltet må bytte felt for å kjøre av.
  • Mange bilister foretrekker sideveier når det går tregt på hovedveien. Det vil forsinke bussene som kjører på disse veiene. Det kan også bli press på boliggater.

Hopen har ikke vurdert de andre innfartsårene til Bergen, men tror ikke det vil bli noe enklere på nordre innfartsåre.

— Der er det ingen sideveier. Det vil derfor bli mer kø. Det vil gå ut over trafikksikkerheten ved filbytte, sier Hopen.

Han anbefaler heller å bygge et separat kollektivnett.

— Men det er nok ikke gjort unna på fire år, sier Hopen.