Klokken 11.30 i dag la Kystverket frem konklusjonen fra den siste undersøkelsen av den tyske ubåten U-864, som sank ved Fedje i 1945.

I denne runden har alternativene de har sett på vært å heve kvikksølvlasten og dekke til resten av vraket, eller å dekke til alt.

fedje1.jpg

Konklusjonen er som den har vært tidligere: Kystverket anbefaler å dekke til ubåten med last og den forurensede sjøbunnen rundt vraket.

I rapporten konkluderer Kystverket med at det både er større operasjonell risiko og miljørisiko ved heving enn ved tildekking.

— Vår konklusjon og anbefaling er basert på at dette er et miljøprosjekt, og at det skal være sikkert på kort, og lang sikt. Anbefalingen er altså å dekke til alt, sa beredskapsdirektør Johan Marius Ly på pressekonferansen, til protester fra Kurt Oddekalv.

— Dette er ikke noe miljøprosjekt, sa Oddekalv, som var møtt opp for å følge fremleggingen.

I 2006 anbefalte Kystverket for første gang tildekking. Siden den gangen har de gjentatt anbefalingen to ganger. I dag er det fjerde gang de mener noe om ubåtens videre skjebne.

Vi fulgte fremleggingen av rapporten her: