— Oj, det var mange, sier skolebyråd i Oslo, Torger Ødegaard (H).

Skolebyråd i Bergen, Filip Rygg (KrF) har nettopp fortalt ham hvor mange grunnskoler det er i Bergen.

Utelukker ikke nedleggelser I dag har Bergen 87 kommunale grunnskoler til 29.012 elever. Det blir i gjennomsnitt 333 elever pr. skole. Det tilsvarende tallet for Oslo er 424 elever. Bergen har færrest elever pr. skole av storbyene. I juni legger Rygg frem den nye skolebruksplanen for Bergen. Der kan det bli foreslått store endringer i skolestrukturen.

— Jeg kan ikke se ett eneste argument for en liten skole, sier Ødegaard, og understreker at han snakker for Oslo.

— Vi må erkjenne at det er forskjell på Bergen og Oslo. Bergen er veldig langstrakt. Men vi må passe på at skolene ligger der folk bor, og ikke der de bodde før, sier Rygg.

Mange skolebygg fører også automatisk til større kostnader.

— Vi bruker stadig mer penger på bygg, og etterslepet på vedlikehold blir større og større. Vi vil bruke pengene på det som gir effekt: blant annet kompetanseheving, god skoleledelse og inneklima, sier Rygg.

Han utelukker ikke at det kan bli skolenedleggelser.

— Alt må vurderes, og jeg er ikke i tvil om at vi må ha endringer. Dette er ikke en debatt for eller imot den ene skolen, men om vi har skoler der folk bor. Svaret på det er nei, sier Rygg.

Hvis skolene i Bergen skulle hatt like mange elever som Oslo-skolene, ville det betydd 18 færre skoler.

— Men bergensskolen vil alltid være mangfoldig når det gjelder størrelser, sier Rygg.

BT skrev i oktober at både Høyre, Arbeiderpartiet, KrF og SV er åpne for å diskutere skolenedleggelser i Bergen.

Færre og større skoler Ryggs kollega i Oslo er klar på hva han ville foretrukket.

— Jeg vil alltid ønske færre og større enheter, og skjønner ikke hvorfor noen tenker at smått er best. Små skoler er ekstremt sårbare, både når det gjelder økonomi og fagmiljø, sier Ødegaard.

Bergen har i dag fem skoler med under 100 elever. Den minste skolen har 27 elever.

— Noen av de minste skolene er de som gjør det best når det kommer til jobbing mot mobbing og resultater. Samtidig vet vi at større skoler gir mer robusthet og fleksibilitet, sier Rygg.

De to skolebyrådene har diskutert hvordan Oslo og Bergen kan samarbeide mer, og mener det er mye mer som er felles for de to byene enn som skiller dem.

Skal bedre disiplinen - Vi kommer til å samarbeide en del fremover og utveksle erfaringer. Vi er opptatt av bedre resultater, tidlig innsats og læringsressurser i basisfag som lesing, skriving og matematikk, sier Ødegaard.

Til høsten kommer Bergen til å innføre felles ordensreglement for bergensskolene, delvis etter modell fra Oslo. Etter samtalen mellom de to byrådene å dømme, kan det komme flere tiltak for å bedre disiplinen i skolen.

— En av utfordringene i norsk skole er at det er for mye bråk og uro. Det viser også elevundersøkelsen at elevene selv synes, sier Ødegaard.

Han tror ikke det finnes noen enkel løsning på problemet.

— Arbeidsinnsats, plikt og disiplin er nesten blitt fremmedord. Vi må få tilbake noe av det, sier Ødegaard.

Trenger Bergen færre skoler? Si din mening i kommentarfeltet: