Byrådet i Bergen anbefaler at Bergen kommune gir sin tilslutning til Bergen-Os Bompengeselskap AS sin søknad om tillatelse til å starte innkreving av bompenger.

Det er en uke siden BT skrev at den planlagte nye veien mellom Bergen og Os kan måtte bli finansiert av bompengar i så mye som 21 år.

Bompengene skal gå til delvis finansiering av E39 Svegatjørn-Rådal-Fritz Riebers vei (Rv. 580).

LYSEVEGEN: Nyvegen mellom Bergen og Os har fått namnet Lysevegen, sjølv om han passerer i trygg avstand frå Lysekloster. Men i Endelausmarka får den nye E 39 ein sideveg til Lysekloster. Det er ein fylkesveg, og ein del av bompengepakken. ILL: STATENS VEGVESEN/TOR SPONGA