Anatomiprofessor Per Holck har blant annet jobbet med arkeologer som finner brente beinrester.

Han mener at det å brenne en gris er svært forskjellig fra å brenne et menneske.

– Det kan ikke sammenliknes med å brenne et menneske. Grisen har en helt annen kropp og et helt annet fettinnhold og det utvikler seg en helt annen varme, sier Holck.

Han er skeptisk til om forsøket kan gi ny informasjon.

– Jeg må høre litt mer om hva politiet har tenkt seg, men om de skal brenne en gris og se hva som blir igjen tror jeg egentlig jeg kan si dem det på forhånd, sier Holck.

I følge Holck finnes det gode kunnskaper om dette, blant annet fra krematorier.

– Man må rett og slett lete etter beinrester og identifisere dem etter anatomi. Beinrestene som er igjen kan være ganske store, av og til nesten en hel knokkel, sier Holck.