— Det er viktig for Bergen å få et miljø for analyse som styres fra Bergen, sier styremedlem i Norsk Respons, Bengt Martin Olsen.

Olsen var med å stifte Norsk Respons i 2005. Den faglige kompetansen bygger på de fra ledelsen i Opinion som ble igjen i Bergen da det selskapet flyttet fra Bergen. Norsk Respons er fra mediene først og fremst kjent for å drive meningsmålinger.

Olsen har vært arkitekten bak samlingen av de to bedriftene.

— Det er svært viktig at vi kan bygge opp og bevare kompetanse i Bergen. Ved å samle krefter kan miljøet bli mer konkurransedyktig. Målsettingen er å vokse videre, både i Bergen og utenfor Bergen, sier Olsen.

Nye Fakta ble etablert i 2002 og har spesialisert seg på målinger av omdømme og kundetilfredshet.

— De to selskapene utfyller hverandre og vil dermed samlet kunne gi et mye bredere tilbud til sine kunder enn det selskapene i dag kan gjøre hver for seg, sier Olsen.

Han vil fortsette i styret i det nye selskapet.

De to selskapene hadde i fjor en omsetning på til sammen 20 millioner kroner. Begge driver med overskudd.

Det er gründeren Ove Grønnevik som eier Norsk Respons gjennom selskapet Nye Bergen.