Men hun har god tid på seg, fortsatt. Gulating lagmannsrett har berammet saken til Amy Winehouse 12. januar neste år. De har satt av sal 2A, slik at det skal være plass dersom pressen er interessert...

Med datoen 12. januar 2009 har politiet også skaffet seg god tid til å forkynne dommen for henne.

– Hun er innstilt på å komme til Bergen, sier Ole Kvelstad, Winehouse sin advokat.

Kom ikke

I mars møtte hun ikke i retten for å få prøvet om alt gikk riktig for seg da hun signerte på et forelegg om narkotikabruk på Hotell Norge.

– Verken hun eller ektemannen hadde fått forkynt innkallingen, sier Kvelstad.

Årsaken var også at Amys ektemann Blake Fielder-Civil (25), som også er siktet i saken, satt fengslet i Storbritannia.

Amy Winehouse ble pågrepet av et stort oppbud av politifolk torsdag 18. oktober. Etter en natt på glattcelle signerte hun og to andre personer i følget et forelegg for oppbevaring og bruk av marihuana.

Winehouse fikk en bot på 500 euro, rundt 4000 kroner.

Skarp kritikk

Å vedta dette forelegget kan få store konsekvenser for hennes muligheter for innreise til USA. Det viser at hun aldri ville ha vedtatt forelegget dersom politiet hadde forklart skikkelig hva hun skrev under på, sa Kvelstad tidligere i år.

Advokaten har tidligere presisert at hovedårsaken til at Winehouse starter denne prosessen, er at politiet begikk flere feil da de pågrep henne og to andre personer. Statsadvokaten har avvist anmodningen om å oppheve forelegget.

– Vi har derfor anket saken til Gulating lagmannsrett, sier Kvelstad.

Både i anmodningen til statsadvokaten og i anken kommer advokaten med skarp kritikk av politiets fremgangsmåte.

Dersom Gulating gir Winehouse medhold, må den britiske artisten trolig på nytt ta stilling til om hun vil vedta en bot eller ikke. Hvis hun ikke vedtar boten, må hun normalt møte i Bergen tingrett i en straffesak.

- Hun er innstilt på å komme til Bergen, sier Ole Kvelstad, Winehouse sin advokat.
TOBY MELVILLE