Angrepet skjedde på Hotel Alexandra i Loen ved 02.40-tiden.

Den fornærmede fikk et tre centimeter langt kutt i ansiktet, og måtte ha legebehandling.

Politiet har pågrepet den antatte gjerningsmannen. Han er ennå ikke avhørt.

Offeret for volden er noe yngre enn den siktede. Bakgrunnen for angrepet er uklar.

Stryn lensmannskontor vil følge opp saken over helgen.