Det var medinnsatte som oppdaget hva som holdt på å skje natt til mandag. Mye bråk fra en av cellene gjorde at de kontaktet fengselsbetjentene.

— Da de kom til cellen var mannen så utagerende at betjentene ikke kunne håndtere ham, sier direktør i Bergen fengsel Ketil Evjen.

Ble sjekket hvert kvarter

Ambulanse ble tilkalt, men mannen var fremdeles for vanskelig å håndtere. Han vekslet ifølge Evjen mellom å være utagerende og «forsvinne».

— Vi fikk bistand fra politiet. Etter en tid ble situasjonen roligere og den innsatte lettere å få kontakt med, sier Evjen.

Mannen hadde tett oppfølging ut over hele natten.

— Han tilsett hver 10. eller 15. minutt, sier Evjen

Ingen motgift

Det er ikke første gangen at en innsatt i Bergen fengsel får i seg en overdose med GHB, men det heller ikke særlig vanlig. Fengselsdirektøren anslår at det har vært et par tilfeller tidligere.

— GHB-overdoser er noe vi er spesielt redde for fordi risikoen er veldig stor. Det finnes ingen motgift mot dette og stoffet kan gi atypisk adferd som vi ikke er forberedt på, sier Evjen.

Han er svært glad for at episoden i helgen endte godt.

— Den innsatte har beklaget oppførslene sin og skrytt veldig av både politi og ambulanse. Han var pinlig berørt over det som hadde skjedd i ettertid, men det løste seg bra, sier Evjen.

- Trenger flere ressurser

At innsatte i fengselet klarer å få tak i ulovlige stoffer er beklagelig synes fengselsdirektøren.

— Det skal være umulig å få tak i stoff inne i fengselet. Men i og med at vi har et system som balanserer mellom det å være innestengt og det å ha kontakt med verden utenfor vil det være mulig å smugle i kropp og klær. Hvis vi hadde hatt flere ressurser kunne vi begrenset dette mer, men vi kan ikke stenge for all kontakt med omverden. Alle skal ut i samfunnet og trenger trening i å være i kontakt med samfunnet utenfor fengselet, slik at de står best mulig rustet til å kunne leve et liv uten kriminalitet, sier Evjen.

BAK MURENE: Mannen som fikk i seg en overdose GHB er innsatt i Bergen fengsel.