Innbyggerinitiativet er en aksjon kalt «Bergensvel 2005», som vil ivareta lokaldemokratiet i plan— og byggesaker i større grad enn i dag.

Ordføreren har omtalt velforeningene som noe «amøbeaktig». Bergensvel sier selv at alt de ber om er at kommunens fagfolk ikke seier at en sak er tilstrekkelig opplyst før den aktuelle velforeningen er varslet. Flertallet gikk ikke inn for å gi dem den retten i går.