— Det er bra for arbeidet med karbonfangst at Chu ble med hit, og det er bra for Norge at vi får denne koblingen opp mot USA. Dette er med på å forsterke samarbeidet om karbonfangstprosjekter, sier Riis-Johansen.

Anleggsplass Riis-Johansen viste sin amerikanske kollega rundt på anleggsplassen til det som skal bli testanlegget for CO2-fangst på Mongstad.

Ledelsen ved anlegget kunne fortelle at testanlegget skal begynne driften i slutten av 2011 eller begynnelsen av 2012. Da vil det være investert om lag 4,6 milliarder kroner i dette byggetrinnet. Deretter skal det utføres tester i fem år.

Men allerede før testperioden er over, vil arbeidet med et fullskalaanlegg starte. Målet er at det kan stå ferdig i 2014.

Redusere kostnader - Vi skal finne ut hvordan vi kan redusere kostnadene både til bygging og drift av anlegg for rensing av CO2. Det er mulig å bygge slike anlegg i dag, men det er meget kostbart, sier administrerende direktør ved anlegget, Tore Amundsen.

— Ved at vi greier å gjøre dette billigere, vil vi utvikle markedet og bidra til at denne teknologien blir tatt i bruk verden over.

Samarbeid Den amerikanske energiministeren var svært interessert i det han fikk se. Riis-Johansen var glad for at Chu tok seg god tid i Norge og at han er positiv til videre utvikling av samarbeidet mellom de to land.

— USA er det landet som sammen med Norge arbeider mest med dette. Vi har flere konkrete prosjekter på gang, vi jobber med flere teknologier. USA har mye ressurser, så for Norge er det veldig gunstig å samarbeide med amerikanerne.

— Det vi gjør her er viktig nasjonalt, men også for å få på plass løsninger internasjonalt, sier den norske olje- og energiministeren.

Kraftverk Den amerikanske energiministeren fikk med seg atskillig mer av Norge enn sjefen sin, president Barack Obama.

Lørdag fikk han studere norske fjell og fjorder fra luften. Rundreisen på Vestlandet startet med besøk på to kraftverk i Suldal i Rogaland, før ministrene og følget i fem helikoptre dro til Mongstad nord for Bergen.

Søndag drar Chu videre til klimaforhandlingene i København.