Antallet gjestedøgn på hotellene i Hardanger går ned med rundt 2000, noe som tilsvarer et svekket besøk på 6,4 prosent.

Når reiselivsnæringen samtidig kan fortelle om en økning av overnattinger med norske besøkende, fremommer det med tydelighet at det er de utenlandske tursitene som svikter.

Særlig er det amerikanerne som uteblir. I årets første seks måneder er den en nedgang på hele 48 prosent blant disse. Også nederlendere og franskmenn lar i større grad være å besøke den vakre vestlandsnaturen. Nedgangen i belegget på hotellene, medfører en inntektssvikt på 1,3 millioner kroner.

Tyskerne kommer

På plussiden kan Hardanger skilte med en kraftig vekst av tyske og japanske turister i første halvår. Hele 48 prosent flere tyskere besøker hotellene i Hardanger. Økningen av japanske turister er på solide 52 prosent, skriver Reisemål Hardanger Fjord AS i en pressemelding.

En svak juni til tross, hotellene i Hardanger opplever en økning på 5,5 prosent av norske gjestedøgn, og en økning på 2,4 prosent for årets seks første måneder totalt sett.

POPULÆRT BLANT TYSKERE: Hardanger opplever en kraftig økning av tyske turister.
HELGE SKODVIN