Seksjonsoverlege og leder for akuttmedisinsk seksjon ved Haukeland Universitetssykehus, Guttorm Brattebø, uttrykker full forståelse for Marianne Herfindal Johannessens reaksjoner etter opplevelsen torsdag formiddag.

– Dette vil vi være veldig åpen om og beklage ovenfor pasienten, sier han.

Bekrefter forveksling

Han forklarer at det hele grunner i en forveksling av identiteten til pasienten. Hvordan noe slikt kunne skje, kan han imidlertid ikke svare på.

– Det er en kjedelig sak at dette kan skje. Det er mulig at AMK ikke har sikret seg riktig navn eller fødselsdato godt nok. Slikt forekommer, men er selvfølgelig noe vi gjør alt for å unngå, sier Brattebø.

At Johannessen ikke fikk noe førstehjelp eller behandling av ambulansepersonellet syns han er rart.

– Det undrer meg. Uten å ha snakket med de involverte, vil jeg generelt si at at om hun ikke fikk førstehjelp burde man i hvert fall sagt hvorfor, sier han.

At ambulansepersonellet hadde grunn til å være redd for smitte, avviser han.

Holder med hansker

– Følger man retningslinjene for smittervern og blant annet bruker hansker er smittefaren lav. Alle pasienter kan i utgangspunktet være smittefarlige, sier Brattebø.

AMK-sjefen sier det i utgangspunktet ikke er nødvendig å fortelle andre på stedet at pasienten har hepatitt C.

– Jeg forstår reaksjonen til pasienten. Vi skal behandle pasienten på en måte som ikke medfører smittefare for oss, men ikke på en slik måte at pasienten føler seg stigmatisert, sier han.

Han understreker at han ikke har snakket med de involverte ambulansesjåførene, men sier dette er noe han vil gjøre.

Tar det opp internt

Om det er gjort brudd på taushetsplikten, vil han ikke svare på. Han tror uansett ikke dette tilfellet er så alvorlig at det får følger for ambulansepersonellet.

– Dette skal vi undersøke internt. Vi vil også påpeke hvordan personlige opplysninger skal behandles, både skriftlig og muntlig, avslutter han.

BEKLAGER: Guttorm Brattebø skal undersøke saken nærmere.
Larsen, Bjørn Erik