To dager senere tok den 70 år gamle mannen sitt eget liv, skriver VG.

Da bt.no først omtalte saken, ble det meldt at en ambulansjesjåfør og en sykepleier var suspendert. Dette er ikke riktig. Ved en psykiatrisk ambulanse er det to med helsefaglig utdanning samt en sjåfør. Det er de to med helsefaglig utdanning som er suspendert, ikke sjåføren.

Tragedien fant sted i en bydel i Bergen i midten av april, men ble først onsdag denne uken kjent for Helse Bergens ledelse, som orienterte fylkeslege Helga Arianson. Hun har nå iverksatt tilsynssak for å utrede hendelsen.

— Loven gir kun adgang til å bruke tvang når det er helt nødvendig. I denne saken ble mannen vurdert av kompetent fagpersonell før tvangsvedtaket ble fattet, og de oppfattet situasjonen som alarmerende. Vi ser svært alvorlig på saken, og prioriterer tilsynssaken svært høyt, sier Arianson til avisen.

— Vi har tatt begge to ut av stillingene sine, men vi overlater til fylkeslegen å foreta undersøkelsene i saken, sier direktør Hans Olav Instefjord ved Psykiatrisk divisjon ved Helse Bergen.