• I verste fall kan det føre til at vi kommer for sent frem til pasienten, sier ambulansesjefen i Bergen.

Ambulansepersonell måtte sage opp låsen på bommen inn til Hordnesskogen under utrykning i lørdag formiddag.

Ifølge vitner BT har snakket med, brukte ambulansepersonellet rundt 20 minutter på å sage over låsen for å komme seg videre på veien til pasienten.

— Sent frem

Hordnesskogen er et populært trenings- og rekreasjonsområde.

— Folk kan falle om i turløypen, og i verste fall kan en låst bom føre til at ambulansen kommer for sent frem til en pasient som trenger akutthjelp. Det går ikke an at ambulansepersonellet går til fots, om det er snakk om å gå kilometer, sier Guttrom Brattebø, leder for ambulansen i Bergen.

Universalnøkkel

Vanligvis er bommer installert med en universallås som kan låses opp med universalnøkkel. Alle nødetater samt kommunen har slike nøkler, forklarer Brattebø. Men denne gangen ble ambulansen stoppet av en privat bom som ambulansepersonellet ikke hadde nøkkel til.

— De fleste bommer på turveier er offentlige og kan låses opp med standardnøkkel, og slik kan vi komme oss til turløyper. Også private eiere som har installert bom kan velge denne typen universallås, forklarer Brattebø.

Borettslag

I utrykningen til Hordnesskogen sto det ikke om liv, men sperrede bommer kan by på store problemer for nødetatene.

— Jeg kjenner ikke til eksempler der det virkelig har gått galt, heldigvis. Men vi har hatt noen tilfeller der vi har rykket ut til pasienter i borettslag med privat, sperret bom. Da har vi måttet parkere langt unna, og gått til borettslaget.

— Vi oppfordrer alle bomeiere til å kontakte kommunen og få installert universallås, avslutter Brattebø.

- Vil finne en løsning

Øystein Godøy er formann Hordnesmarka Veilag, som er blant grunneierne i Hordnesskogen og på Hordnes. Han visste ingenting før han fikk en telefon fra AMK-sentralen i dag. De ringte og sa de hadde blitt stoppet av bommen.

— Dette må vi se på. Det er jo stor ferdsel ute i marken, så vi må forsøke å legge tilrette for hjelpepersonell slik at de kan komme seg frem om det skulle skje en ulykke. Men tidligere har det ikke vært et behov, sier Godøy.

Veilaget har gitt en kopi av nøkkel til politiet, men ikke ambulanse.

— Men det er kanskje slik at det ofte er politiet som kommer sist av nødetatene til et ulykkessted. Så dette skal vi ta opp i styret og gjøre noe med ganske snart, konstaterer Godøy