Dramatikken utspilte seg i Florvåg på Askøy ved 23.30-tiden lørdag kveld. Politiet rykket ut til et bolighus, hvor det var full fest. Ambulansepersonalet tok hånd om pasienten, som ble fraktet på båre ut i ambulansen for videre transport til legevakten. Da startet bråket.

– Festdeltakerne fikk en idé om at de skulle være med i ambulansen, selv om pasienten allerede hadde en pårørende med seg. Flere ungdommer ble hysteriske, og dunket og slo på bilen. De åpnet også døren til sjåføren, sier Georg Ordemann, områdesjef for ambulansetjenesten Vest.

Snuplass okkupert

Dette, kombinert med vanskelige kjøreforhold og dårlig sikt, gjorde at sjåføren ble forstyrret. Fordi snuplassen i enden av gaten benyttes som parkeringsplass, ble ambulansen forhindret i å snu. I stedet måtte føreren rygge på den smale veien.

– Ungdommene trakk vekk sjåførens fokus på ryggingen, og han så ikke sidebakken som går parallelt med veien. Han traff en murkant, og bilen veltet mot en garasje, sier Ordemann.

— Kunne gått ille

Ambulansebilen ble stående på halv åtte mot garasjeveggen. Alle i bilen kom uskadet fra uhellet, men Ordemann mener det fort kunne gått riktig ille.

– Hadde ikke garasjen vært der kunne det blitt et stup på flere meter nedover skråningen, sier han.

Ordemann er svært kritisk til festdeltakernes oppførsel.

– Det var en totalt uakseptabel situasjon. Til tider var det tre ungdommer som slo på bilen og prøvde å komme seg inn. De forstyrret ambulansepersonellet kraftig i det som var et akutt oppdrag, sier han.

Kom uskadet fra det

Politiet ble tilkallet for å rydde opp i den kaotiske situasjonen som hadde utviklet seg, og pasienten ble fraktet videre i en ny ambulanse.

— Det var en ubehagelig og uoversiktlig situasjon. Rusete personer blandet seg inn, og skjønte ikke alvoret, sier Ordemann som selv kom til stedet sent i går kveld.

Viking måtte tilkalles for å få ambulansebilen på fire hjul igjen. Den fikk seg en trøkk i taket, og blålysene ble ødelagt. Bilen var kjørbar og ble tatt til stasjonen, før den skal videre til verksted. Det ble også små skader på garasjen.

Vurderer anmeldelse

Ambulansetjenesten har ikke tatt stilling til om de vil anmelde forholdet, men Ordemann understreker hvor viktig det er at ambulansepersonellet får arbeidsro.

– Vi er avhengige av å få jobbe i fred for å sikre en god behandling av pasienten. Trenger vi hjelp, ber om vi det, sier han.

– Dette viser også konsekvensen av at snuplasser blir brukt til parkering, sier områdesjefen.

Synspunkter? Skriv et innlegg under.

odd nerbø