RANDI KVINGE

Dette er noen av spørsmålene tredjeklassingene ved Bergen katedralskole undrer seg over. I flere uker har de fordypet seg i kompliserte problemstillinger for å finne svar på omfattende verdenskonflikter.

Prosjektet kalles «Holbergprisen i skolene» og er et sideprosjekt til «Holbergprisen», som ble delt ut for første gang i år.

— Målet er å gjøre fagene jus, humaniora, samfunnsfag og teologi mer kjent blant barn og unge. Prosjektet skal også være med å høyne fagenes status, forteller prosjektansvarlig Kai Grieg.

Elevene har selv funnet ut hvilken problemstilling de vil forske på, og lett frem aktuelle kilder. Arbeidet skal bli til et essay på 4000 ord som elevene kan sende inn for å delta i en konkurranse om 7000 kroner.

Løser verdensproblem

Daniel Gray Nijs (18) har valgt å jobbe med FN og menneskerettigheter. Egentlig drømmer han om å bli forfatter og delta med kritiske innlegg i samfunnsdebatten. Dermed er forskningsprosjektet en god inngang til skribentlivet.

— Utgangspunktet for oppgaven min er at FN har tatt seg vann over hodet når det gjelder å oppfylle menneskerettighetene. De prøver å gjøre noe med alt fra terrorisme til barne- og kvinneundertrykkelse. Til og med bioetikk har de meninger om. Selv om de har gode intensjoner er det plenty av saker de ikke får gjort noe som helst med, hevder han, og forteller engasjert om hva han mener FN bør fokusere på. Han har jobbet mye med oppgaven, og er den eneste i klassen som vet sikkert at han skal delta i forskningskonkurransen.

Fokus på fattigdom

Cecilie Woldseth (18) og Line Thorsen (18) er opptatt av hvordan fattige i Norge har det i forhold til u-land.

— Vi har lurt på om vi egentlig har rett til å snakke om fattigdom her i landet. I u-land er fattigdommen mer ekstrem, mens vi i Norge snakker om fattigdom når folk ikke har råd til å være med på aktiviteter, forteller Line.

— Personlig kjenner jeg ikke til så mye fattigdom fordi det ikke er så synlig, sier Cecilie.

De andre oppgavene i klassen handler om kvinneundertrykkelse i Afghanistan, skolene i Irak, barnearbeid, og rettigheter i norske skoler.

Lærer Per Kristian Rasmussen tror elevene har stort utbytte av forskningen.

— Det er ingen hemmelighet at elever lærer mer når de får jobbe selvstendig. Når de velger et område selv blir de nærmest spesialister på sitt felt. Dessuten får de et godt utgangspunkt for videre studier, forteller han.

STUDERER FATTIGDOM: Cecilie Woldseth (18) og Line Thorsen (18) i 3D fordyper seg i fattigdomsproblematikken. De lurer blant annet på om fattige i Norge har rett til å kalle seg fattige.<p/>FOTO: ARNE NILSEN
OVERRASKET: Caroline Bjørnestad (17) og Henriette Sørum (18) får hjelp av lærer Per Kristian Rasmussen til å forske på fattigdom i USA.<p/>FOTO: ARNE NILSEN