Rolf Endresen, som var medeier i Era restaurant på Xhibition, og som i desember i fjor rømte til Frankrike med restaurantens kassabeholdning på 470.000 kroner.

Han fortalte at etter pågripelsen og fengslingen i Frankrike, sendte han raskt brev til ambassaden i Paris for å orientere dem om sin situasjon.

Ikke før to måneder senere fikk han svar, med begrunnelse at ambassaden hadde avviklet ferie.

— Vi skyldte på ferieplaner, og det er klart at det er ingen god unnskyldning. Men han er ikke det eneste konsulære tilfellet vi hadde, sier pressetalskvinne Anne Rikter Svensen til BT.

Og legger til:

— Men vi ser jo helst at det ikke skjer.

Bommet på utlevering

Da kontakt først var etablert mellom ambassaden og Endresen, fikk Endresen regelmessig sendinger med norske aviser. Helt til disse en dag stoppet, uten forklaring.

Den norske ambassaden i Paris trodde nemlig at Endresen hadde blitt utlevert.

— Hvorfor trodde dere det?

— Vi trodde at han ville bli utlevert allerede i februar. Det er heller ikke vanlig prosedyre at vi får vite når utlevering skjer. Ambassaden er involvert før utlevering skjer, men når den er avgjort, er vi fullstendig frikoblet, sier Rikter Svensen.

Endresens sak har imidlertid endret på dette. Etter at ambassaden bommet på at han var utlevert, har den nå kontaktet Nye Kripos, som er ansvarlig for alle utleveringer i Norge, og bedt om å bli orientert også når nordmenn frigis fra Frankrike.

— Vi fikk derfor vite at Rolf Endresen ville bli utlevert en kort uke før det faktisk skjedde. Noe godt har det kommet ut av denne saken, sier Rikter Svensen.

Endresen ba om norske bøker, men fikk aldri det. Det har forklaring i fransk lov.

— Det er kun lov til å sende norske aviser, ikke bøker, sier pressetalskvinne Anne Rikter Svensen.