Mandag morgen oppdaget informasjonsarbeidere i Bergen kommune at det var kastet inn en stein gjennom vinduet fra utsiden. Litt senere fant de et trusselbrev der det trues med at steder i Bergen skal bombes.

På den sammenbrettede lappen, hvor det blant annet er gjort forsøk på å skrive arabiske bokstaver, kommer det frem trusler mot de store kjøpesentrene i Bergen. Både Galleriet og Exhibition er nevnt blant stedene avsenderen truer med å sprenge i luften. Avsenderen har signert med hilsen fra Hamas, de palestinske valgvinnerne.

Da trusselen ble oppdaget i løpet av mandagen, besluttet politiet å ikke evakuere noen av de aktuelle stedene. Etter det bt.no forstår var truslene av så amatørmessig art at det ikke var grunn til å ta dem alvorlig.

— Det var en helthetsvurdering som lå bak vår beslutning om å ikke evakuere noen steder, sier visepolitimester Bernt Solberg til bt.no.

Politiet vet ikke hvem avsenderen av trusselbrevet er, men saken er fortsatt under etterforskning og har høy prioritet.

Gordon Andersen
Gordon Andersen