— En gang tok vi på oss hansker og plukket boss, og så hadde vi med oss parfyme som vi sprayet på veggene for å få litt bedre lukt, forteller Emma Cornell.

— Jeg går på do før jeg går på skolen, forsøker å holde meg hele skoledagen og så går jeg på do når jeg kommer hjem igjen, sier Amanda Heltne (13).

— Derfor drikker jeg nesten aldri noe i skoletiden.

— Guttedoen har også vært ekkel. Kan du slippe å gå på do, dropper du det, men det går. Jeg tror jentene har det verre, sier Erlend Salhus.

En sak allerede for 11 år siden

De tre 8.-klassingene forteller om toalettforholdene på Eidsvåg skole. Der i gården er de vant til at toalettene er så dårlige at elevene stort sett gjør det de kan for å unngå dobesøk i skoletiden. Å knipe igjen og holde seg, er nærmest tradisjon på skolen.

I april 2002 skrev Åsane Tidende om elever som nektet å gå på do, og renholdspersonale som nektet å rengjøre fordi toalettforholdene var for dårlige. Det er over 11 år siden.

Elevene som i dag går på Eidsvåg skole, har med andre ord aldri hatt skikkelige toalettforhold på skolen.

Pusset opp på dugnad

Kun ett av toalettene får godkjentstempel av elevene.

— Det er jentedoen på barneskolen, men det ble pusset opp av en av lærerne, forteller Amanda Heltne.

Det skjedde for snart fem år siden og ble omtalt i BT. Daværende skolebyråd, Tomas Moltu (KrF) var begeistret over dugnadsånden, uten at begeistringen hjalp elevene på Eidsvåg.

Først etter at Etat for helsetjenester var på tilsyn på skolen, etter klage fra foresatte, ble det fart i sakene. Nå er ett av toalettene pusset opp, et annet under arbeid og det tredje står for tur. Men Eidsvåg skole er ikke enestående. Det viser tilsynene Etat for helsetjenester har gjennomført i høst.

— Mange skoler er slitte og vedlikeholdet har vært svært dårlig, slik det har kommet tydelig frem det siste året, sier Sonja Skotheim, avdelingsleder i Etat for helsetjenester i Bergen kommune.

— Det handler om prioritering av skolene.

- Renhold ikke ivaretatt

Skotheim og hennes kolleger skal gjennomføre tilsyn på totalt 20 skoler i Bergen. Dette er skoler som ikke er regnet som "verstinger" etter det siste årets avdekking av det massive forfallet og vedlikeholdsetterslepet på bergensskolen.

De fleste tilsynene er allerede gjennomført. For ti av dem er rapportene klare. Som BA kunne fortelle mandag denne uken, ble det avdekket en rekke feil og mangler.

Det rapporteres om råtten kledning, råtne vinduskarmer, vinduer som ikke lar seg åpne eller som ikke er tette, slitte møbler og dårlig belysning. De færreste skolene har en vedlikeholdsplan. Tirsdag måtte Kirkevoll skole stenge sin gamle gymsal som følge av det tilsynet avdekket. Stengningstrusselen henger over flere andre skolebygg.

Vasker ikke godt nok

En gjennomgang av tilsynsrapportene er som å lese en lang liste over rutinesvikt og mangler. «Renhold og vedlikehold er ikke ivaretatt», er en gjenganger i rapportene. Sagt på en annen måte: Skolene gjøres ganske enkelt ikke godt nok rene. Det får konsekvenser for elevenes skolehverdag og elevenes helse

— Renhold er veldig viktig. Det er viktig at inngangspartiene har gode matter og at ristene tømmes. Det er viktig at støv ikke blir liggende, blant annet for astmatikere og barn som er disponert for astma, sier Sonja Skotheim.

— Når det klages på at luften er for tørr, er ofte årsaken at det er for mye støv i luften.

Urinlukt og støvsamlere

En gjenganger i rapportene er at gulv- og veggflater er så slitte at det er vanskelig å gjennomføre forsvarlig renhold. Det meldes om overflater på toaletter, dusjer og garderober som "ikke lar seg rengjøre", om manglende fliser, sprekker ved avløp, vasker som mangler varmt vann og vasker som har så varmt vann at det er fare for skjolding.

— Spesielt når det er slitte flater er det vanskelig å rengjøre. Urinlukt setter seg – og som elevene sier – det blir ekkelt og de vil ikke bruke toalettene, sier Skotheim.

På mange skoler er det dessuten mye som ikke gjøres rent. Det pekes på at flater som ligger i hodehøyde eller over (1,70 meter eller høyere) mange steder ikke gjøres rene.

Sopp og mugg

På noen skoler vet man ikke hvem som har ansvaret for renholdet av slike flater. At disse flatene også er slitte, gjør sitt til at støvet samler seg.

— Det periodiske renholdet er også viktig. Er det dårlig, virker det på inneklima, sier Sonja Skotheim.

— Inneklima er ikke bare luftskifte, men også eksempelvis temperatur, fuktighet og lukt.

Da hjelper det neppe at ventilasjonskanalene på skolene aldri er renset, mange steder er heller ikke ventiler er rengjort.

— Vi har også sett en del sopp- og muggproblematikk. Når vi finner det, må vi handle med en gang, sier Skotheim, som understreker at Etat for helsetjenester har gjennomført et avgrenset tilsyn.

— For øvrig må vi avvente den byggtekniske gjennomgangen som Etat for eiendom holder på å gjennomføre. Når de rapportene er klare, kan det komme flere pålegg fra oss.

DOSKREKK: - Hvis du spør folk om de går på do i skoletiden, tror jeg de fleste vil svare at de forsøker å la være, sier 13 år gamle Amanda Heltne (til h.) på Eidsvåg skole. Erlend Salhus og Emma Cornell deler den oppfatningen.
ØRJAN DEISZ