I passasjen mellom hotellet og den gamle bebyggelsen er prosessen allerede godt synlig, for flere av bygningene luter stygt mot nord.

Prosessen går fort, for det var først i 2001 Stiftelsen Bryggen ble oppmerksom på hva som skjedde. Målinger som ble satt i gang da viser at bygningene nærmest hotellet synker rundt en centimeter i året. Men dette er bare begynnelsen på elendigheten.

— Når grunnvannet forsvinner, kommer det luft til kulturlagene som bygningene hviler på, og det organiske materialet råtner og blir omdannet til jord, forteller arkeolog Ann Christensson hos Riksantikvaren. Prosjektet som hun er med i for å stoppe denne utviklingen, koordineres fra Stiftelsen Bryggen.

Grunnvannet siger vekk

Årsaken ligger i dreneringen under og rundt SAS-hotellet. Da hotellet ble bygget i 1970-årene ble det satt opp en metallvegg, en såkalt spunsvegg, rundt byggetomten. Gjennom skjøter og hull i denne siver vannet fra den gamle delen av Bryggen inn i dreneringen og blir fjernet For å stoppe lekkasjen må veggen tettes, deretter må grunnvannet under den gamle bryggedelen bringes tilbake til det gamle nivået.

På Bryggen er det boret 12-13 «brønner» hvor det er mulig å observere grunnvannstanden, og den viser at vannet, som lå 75 cm under bakkenivå over hele Bryggen i 1979, innerst til ytterst, nå er 3,25 meter nede i noen av brønnene. Hvis ikke denne prosessen stoppes, vil den få to ytterst alvorlige konsekvenser.

Det ene er som sagt at fundamentet for de vernete bygningene fra 1702 kan svikte helt. 75 prosent av undergrunnen er organisk materiale. Hvis det råtner er nedsynkingen beregnet til 2-3 meter.

Men den kanskje enda mer alvorlige konsekvensen er at det arkeologiske materialet i kulturlagene vil gå tapt.

— Vi må nok dessverre innse at vi allerede har skader på kulturlagene under Bryggen, mest mot nord, sier Ann Christensson.

Innvirkning

— Vi vet ikke hvor grunnvannet kommer fra. Er det regnvann fra Øvregaten, eller er det vann som kommer sigende gjennom fjellsprekker lenger oppe fra Fløyen? I så fall kan vi få problemer. Bak Øvregaten, inne fjellet, er det planlagt både Skansentunnel og parkeringsanlegg. Hva vil skje dersom sprengninger der kommer til å bryte vanntilsiget til Bryggen? Dette er en del av problemstillingen og må undersøkes, sier Ann Christensson.

— Men når vi først setter i gang tiltak, må vi være helt sikre på at vi gjør det riktige. Derfor er vi avhengig av å trekke inn andre kompetansemiljøer, som naturvitenskapelige forskere og ingeniører.

Grunnforskning

Det er mulig å redde bygningene med nye fundamenter, men her er det snakk om mye mer enn bygningsmassen. Det er rett og slett en katastrofe hvis det arkeologiske materialet i grunnen forsvinner.

Ingen har vært borti denne problemstillingen tidligere. Derfor er det trukket inn flere kompetansemiljøer i arbeidet for å sikre kulturlagene.

Samlet er det snakk om grunnforskning, for NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) tar seg av den arkeologiske biten, mens NOTEBY (Norsk teknisk byggekontroll) konsentrerer seg om det tekniske. Også Nasjonalmuseet i Danmark er med i arbeidet med sin konserveringsavdeling som er spesialister på kulturlag.

GRUNNVANNET. De mørke feltene viser hvor vannet er sunket mest.<br/>FOTO: ØIVIND ASK