Regjeringsadvokaten skal sammen med Forsvarets interne kontrollorganer i løpet av neste uke avgjøre om sjefen for fellesstaben i Forsvarsstaben skal anmeldes for økonomiske misligheter i sin tidligere stilling som sjef for Sjøforsvarets skoler

Det kom som et sjokk for mange da Forsvarsstaben fredag kveld sendte ut en pressemelding om at kontreadmiral Atle Torbjørn Karlsvik (48) er mistenkt for økonomisk mislighold og ureglementert bruk av Forsvarets ressurser i sin tidligere stilling.

Saken er lagt fram for offiseren, og han har søkt og fått innvilget permisjon fra sin stilling, opplyser Forsvarsstaben i en pressemelding.

Karlsvik ble like før valget utnevnt av forsvarsminister Krohn Devold (H) som en av de nye ryddeguttene i Forsvarets toppledelse.

Alvorlig tillitsbrudd

Sjefen for Forsvarsstaben, generalløytnant Arne Bård Dalhaug, sier til NTB at offiseren ikke er politianmeldt.

– Forsvaret har et eget kontrollapparat. Det arbeider nå sammen med Regjeringsadvokaten med sikte på å avklare om forholdet er så alvorlig at det bør politianmeldes, sier Dalhaug.

Ifølge Dalhaug dreier det seg uansett om et alvorlig tillitsbrudd.

– Vi har ikke konkludert med hvorvidt det dreier seg om et straffbart forhold, men det er uansett et alvorlig tillitsbrudd i forhold til det forvaltningsansvar vedkommende har hatt, sier Dalhaug.

Generalløytnanten anslår at de interne undersøkelsene vil være avsluttet i løpet av kommende uke.

Krohn Devolds venn

Bare to uker før valget skapte det høye bølger i Sjøforsvaret da forsvarsminister Kristin Krohn Devold utnevnte sin venn, flaggkommandør Karlsvik, til kontreadmiral og sjef for fellesstaben.

Utnevnelsen kom som en hastesak og kritikken fra de ansatte lot ikke vente på seg. Lederne for Norges Offisersforbund og Befalets Fellesforbund hevdet at statsråden hadde overkjørt forsvarssjefen i denne saken.

De hevdet at et planlagt møte om denne stillingen mellom forsvarssjefen og organisasjonene var blitt avlyst av forsvarsministeren.

Både Karlsvik og Krohn Devold bekreftet at de var venner fra den tiden de gikk på Forsvarets Høgskole sammen.

Gammel strid

Generalløytnant Dalhaug vil ikke si hvilken type tillitsbrudd det er tale om fra Karlsviks side.

For noen måneder siden brakte VG en reportasje om at Karlsvik hadde hatt en langvarig disputt med forsvarsledelsen som endte med at han måtte betale tilbake overtidslønn som han ikke hadde rett på som høyere befal.

Karlsvik sa da til avisen at han mente spørsmålet var blitt behandlet feil fra forsvarsledelsens side. Han følte at han var blitt behandlet «grovt insinuerende» og at spørsmålet endte med et kompromiss der han sammen med en rekke andre offiserer mottok en unnskyldning.

Til Aftenposten.no sier Dalhaug at den nye saken mot Karlsvik er kommet opp etter «interne tips i organisasjonen».

Arne Nilsen (arkiv)