Bilen, en eldre Ford Escort XR3i med prøveskilter, skal ifølge vitner ha foretatt en forbikjøring like før ulykken inntraff.

Mannen, som er hjemmeværende i området, skal ha vært alene i bilen. Ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert i ulykken.

Luftambulansen kom raskt til stede, og mannen ble flydd til Haukeland sykehus. Han skal ha store skader i bryst og bein.

Ulykkesgruppen til Statens vegvesen er utkalt for å klarlegge forholdene rundt ulykken.

Det ble tatt utvidet blodprøve av sjåføren, for å klarlegge om han var påvirket av alkohol eller andre rusmidler. Den skadde ble operert for bruddskader lørdag kveld.Han har også store kvestelser. Tilstanden blir opplyst å være alvorlig, men stabil.