Lensmann Kåre Rykke på Voss bekrefter at det har vært til dels alvorlige voldsepisoder på en del boenheter nær Voss sentrum som er tilknyttet asylmottakene på Bulken. Mottakene leier disse enhetene av private utleiere på Voss.

— Problemene har tiltatt nå etter helgen. To personer er lagt inn på Fylkessjukehuset denne uken etter to forskjellige episoder, sier Rykke.

Kom seg til lege selv

Politiet er nå i full gang med å etterforske hendelsene. Begge de skadde kom seg til sykehuset uten at politiet var involvert, og derfor er en rekke omstendigheter fortsatt uklare. Men det skal ha vært flere slagsmål mellom asylsøkerne mellom mandag og onsdag, og det skal også ha blitt satt frem svært alvorlige trusler.

— Den ene av de innlagte har fått konstatert brudd på hjerneskallen. Han har forklart at noen kastet en stein i hodet på ham. Den andre har skader over hele kroppen etter et voldsomt slagsmål, forteller lensmann Rykke.

Store språkproblemer

Han vil ennå ikke fortelle hvilken nasjonalitet de involverte asylsøkerne har.

— Hittil er det ikke helt klart nøyaktig hvem eller hvor mange som har vært involvert. Men det synes klart at volden har skjedd både mellom folk av ulik og lik nasjonalitet, sier Rykke.

Til dels store språkproblemer gjør politiets arbeid vanskelig.

— Noen av disse kan et minimum av engelsk eller tysk, mens de fleste kun kan kommunisere på morsmålet sitt. Derfor får vi ikke avhørt dem før vi har tolk tilgjengelig, forklarer lensmannen.

Ingen utenfor asylsøkermiljøet skal være involvert i voldsepisodene.