Ulykka skjedde rundt klokka 21.00. Føraren av personbilen sat fasklemd, men vart redda ut av vraket og sendt til Haukeland universitetssjukehus med hovud— og brystskader. Tilstanden hans er laurdag morgon alvorleg og ustabil.

Føraren av traileren er køyrd til sjukehuset på Voss med sjokkskader. Vegen er framleis stengd på ulukkesstaden medan politi og vegvesen etterforskar ulykka.

Det er no lange køar i begge retningar.

Ifølgje opperasjonsleiar Per Stiegler ved Hordaland politidistrikt blir vegen truleg opna rundt klokka 22.45. Då vil ein rydda eit køyrefelt, og få trafikken forbi ved manuell dirigering.

MMS-Foto: Sindre Natvik