TRON STRANDOLAV GARVIK tron.strand@bt.noOslo/BergenCarl I. Hagen sier John I. Alvheim vil være en samlende kandidat som nestformann i partiet. Alvheim selv er ikke fremmed for tanken.— Jeg har lyst, men må vurdere det, hvis jeg blir formelt spurt, sier Alvheim. Han er kjent med at Telemark Frp ønsker at han skal overta etter Terje Søviknes på landsmøtet i april. Travel 70-åring Alvheim sier at han ikke orker å se Fremskrittspartiet gå til grunne. 70-åringen, som opprinnelig er fra Øygarden, er leder i Stortingets sosialkomiti og er dermed for lengst hardt belastet med arbeidsoppgaver. Dette blir nevnt som et moment som taler mot hans kandidatur. Lokallagsledere i Hordaland er forsiktige og avventende, men lar det skinne igjennom at Alvheim kan være en brukbar løsning i en overgangsfase. Et moralsk kort - Jeg er ikke i tvil om at Alvheim likevel er rette mann akkurat nå. Frp er i krise, og det er nødvendig at vi viser frem de moralske kortene vi har, sier partiveteran Knut Hanselmann. Fremhever Sortevik Tidligere har Vidar Kleppe sagt at han kunne tenke seg å stille som nestformann. Etter meget sterke reaksjoner, valgte han å trekke sitt kandidatur. Det er et åpent spørsmål om Kleppe nå igjen øyner en mulighet til å bli valgt inn i partiets øverste ledelse. Arne Sorteviks navn blir også nevnt av sentralt plasserte kilder i partiet.- Når Sortevik etter alt å dømme får sete i Stortinget til høsten, vil han bli en god rikspolitisk støttespiller for Carl I. Hagen, sier en av partiets stortingsrepresentanter.