— Jeg var med i komitéen for å hjelpe til med å finne en kunstner som kunne lage altertavle for oss. Men så fikk jeg altså en idé og deretter oppdraget, for komitéen ble veldig ivrig da den fikk presentert idéen, forteller Siren Blytt.

Det er et år siden. Søndag avdukes altertavlen som både er ett maleri og mange malerier.

— Den skal oppfattes som én billedflate, men hvert felt måtte ha sin egen kraft. Jeg har kalt den for «Ordet og lyset» - ordet og lyset som metaforer. Jeg tenkte på boken, Bibelen, de gamle illuminerte bøkene, og da jeg synes det er spennende med tekst i bilder, brukte jeg Fadervår. Det er en tekst alle kjenner. Jeg ville lage noe enkelt og jordnært i noe så lite jordnært som et kirkerom.

Altertavlen har også til dels jordnære farger, i nydelig harmoni med rommet. Litt gull kommer frem i teksten som er i Old English for fagfolk, gotisk for legfolk.

— Tavlen ville ikke fått den rette klangen om jeg hadde brukt moderne bokstaver. Det var riktig for meg å bruke gamle, også som en brytning mot det nye - både Helge Hjertholms arkitektspråk og mitt malespråk.

Arkitekt Hjertholm var for øvrig med i utsmykningskomiteen, naturlig nok.

Det er første gang Siren Blytt har hatt et kirkelig oppdrag - men det har gitt mersmak.

— Og så synes vi det er kjekt at hun bor på Bønes, sier Liv Skants som ledet det frivillige menighetsrådet og var med i utsmykningskomiteen. Bønes kirke er et resultat av giverglede og dugnadsånd, og hele bydelen har vært med på å samle inn penger også til altertavlen, forteller Liv Skants. Det gir en egen nærhet.

FØRSTE KIRKEOPPDRAG: Billedkunstneren og Bønes-boeren Siren Blytt har utført sitt første kirkelige oppdrag i Bønes kirke.
FOTO: HELGE SUNDE