EINAR H.G. SPANG (Tekst og foto)

Samboerne på Hatteberg, Jostein (50) og Marian (44) driver et «alternerende jordbruk» som veksler mellom sauer og mennesker. Når Jostein svarer på telefonen er det uråd å vite hvilken hatt han har på. Er det sauebonden som klyver i fjellet for å berge et lam, er han i arbeid med de fem utleiehyttene på Rosendals fineste sjøtomt, eller er han opptatt av å servere mennesker i nyåpnete kurs— og selskapslokaler i Raualøo?

Nysatsing

Kurs- og selskapslokaler i Raualøo, brudesuite i siloen og opprustning av to leiligheter for utleie i det gamle gårds-huset er første trinn i samboerparets, og deres Folgefonn FerieGards, nysatsing. Prislappen er på ca. to millioner. Fra før av har de investert fem millioner i fem utleiehytter som sto ferdige i 1997.

Før den siste tilveksten har paret bygd opp en overnattingskapasitet på 45 senger. Nå gjenstår ombygging av den gamle løen til Vindheim pensjonat og fire utleiehytter ved sjøen. Når alt er klart har de fått en samlet kapasitetsutvidelse fra 65 senger til 110.

— Vi hadde ønsket å komme i gang med pensjonatløen og utleiehyttene så snart som mulig. Byggegodkjenningen er klar, og vi har en fremfeste/kjøpsavtale med kommunen for eiendommene, men det er noen uklarheter vis-à-vis Baroniets eierinteresse og kommunen som må løses først, sier Jostein.

Ytterligere fire millioner er han klar til å investere.

— Vi må skaffe arbeidsplasser i bygden, sier han.

Investert ni millioner

Etter flytting av gården, hytteutbygging og arbeidene med Raualøo har Jostein og Marian investert til sammen ca. ni millioner over 15 år. Nå er gjelden nede i fem.

Rauløo åpnet 22. mai. Uten fem øre i markedsføring hadde de over 300 gjester første driftsmåned. God tradisjonsmat med utgangspunkt i råstoff fra gården, tilberedet av den svenske mat&vinkunstneren Tomas Berius - som bor i Rosendal - har gitt et godt renommé og strålende tilbakemeldinger.

— Når vi satset på Raualøo til kurs- og selskapslokaler, så var prioriteten vår å få fasiliteter som kan forlenge sesongen på utleiehyttene. Nå kan vi tilby kurs- og konferansegjester overnatting og felleslokaler for kurs og servering med plass til rundt 40 personer. I tillegg tror vi at det er behov for litt spesielle selskapslokaler også lokalt. Foreløpig ser det bra ut, og vi er overveldet over mottakelsen i lokalsamfunnene rundt oss, sier Jostein til Bergens Tidende.

Satset på noe originalt

Det å skifte ut fe med folk i gamle løer er det mange som har gjort før.

— Vi ville gjøre noe annerledes enn det tradisjonelle trehvite panelet, derfor valgte vi gjennomgående en spesiell type trefiberplater. Sammen med gamle detaljer som er tatt vare på, så har snekker og tretusenkunstner Kjell Musland hatt nær dialog med arkitektfirmaet Jarmund Vigsnæs AS. De har hjulpet oss med å få til et sted vi føler har det særpreget vi ønsket oss, sier Marian, som har hatt siste ordet når det gjelder utformingen.

— Og siloen?

— Jeg sa at den måtte vi bare rive. Men, da satte Marian foten ned. Hun ville ha et originalt kjærlighetsrede. Et originalt gjesterom over to etasjer var hennes idé. Slik ble det, og nå har vi hatt forespørsel fra brudepar som vil bruke den som en original brudesuite. Et brudepar fra Finland blir første par ut. Vi så det praktiske i å ha et rom tilgjengelig for dem som har arrangementer i Raualøo, da vi kunne etablere fasiliteter som toalett og bad til «silorommet» der, sier Jostein.

Valgte bort journalistikken

Jostein Hatteberg valgte i 1989 bort tilværelsen som frilansjournalist. Han hadde vært en av ildsjelene i oppstart av Frilansklubben til Norsk Journalistlag. I stedet valgte han farsgården med sauer og Folgefonn VillmarksTurar som attåtnæring.

— Det var ikke mulig å lage et levebrød av tradisjonell gårdsdrift, sier Jostein, som var tidlig ute med å ta hånd om større del av verdiskapningen som dyrene ga ham. Ved hjelp av en abonnementsordning solgte han dyrene ferdig tillaget slik kundene ville ha dem. Han leier produksjon på slakteriet, utviklet egne kvaliteter og sender pinnekjøtt og ferdige produkter fra dyrene i god tid før jul. Dermed dobles kiloprisen.

Siden midten på 90-tallet ble utvikling av egne turistanlegg valgt som andre fot å stå på for gårdsdriften. I 2002 kunne han konstatere at det hadde tatt tolv år å oppnå en inntekt som tilsvarte journalistjobbene han sa fra seg. Da har lave renter og gunstige valutalån stått på hans side.

RAUALØO I ROSENDAL: Marian Thunold og Jostein Hatteberg er overveldet over responsen Raualøo som selskaps- og kurslokaler har fått. Siloen til venstre er blitt «kjærlighetsrede» og brudesuite.
SÆRPREGET: Det gamle høyloftet er blitt til særpregete kurs- og selskapslokaler.
KJÆRLIGHETSREDET: Gamle siloer er stort sett til bry - men kreativ tenkning skapte et unikt overnattingstilbud.
SENGEN TAR PLASSEN: I annen etasje av siloen er sengen dominerende når bildet tas utenfra gjennom vinduet.