«Lufta henger over byen. Det er sprøtt— men jeg kan ikke se den.Her nede har alt feil lukt og feil farge», sang DumDum Boys på 1980-tallet.

Og luften var verre den gang enn i dag, men da var bedringen alt godt i gang. Går vi tilbake til 1950- og 1960-tallet var det var det svoveldioksid, sot og bly som dominerte luften over norske byer.

— Jo, luften var verre før. Den var det. Men forurensningen har endret seg, sier seniorforsker Dag Tønnesen ved Norsk institutt for luftforskning (NILU).

— Den gang ble det fyrt med koks og ganske spenstig olje, sier Tønnesen.

For oljen som det ble fyrt med var importert fra Saudi-Arabia og hadde temmelig høyt svovelinnhold. Da pumpene begynte å gå i Nordsjøen kom det opp olje av en helt annen karakter.

— Den hadde veldig lavt svovelinnhold i utgangspunktet, sier Tønnesen.

Svovel og bly

I dag er svovelforurensningen mer eller mindre borte fra byluften. Det samme gjelder sot.

— Ja, det forsvant omtrent parallelt med svovelet.

Også bly svirret rundt i luften den gang. Slik er det ikke nå. I dag er luften omtrent fri for bly.

— Det har en direkte sammenheng med innføringen av blyfri bensin og katalysatorer på bilene, sier Dag Tønnesen.

I stedet for svovel, bly og sot har vi fått stoffene som har dannet vinterens lokk over Bergen.

— Vi har fått nitrogendioksid og svevestøv, sier Tønnesen.

Piggdekkavgift

De siste årene er deler av svevestøvet også redusert. I Bergen er rundt 25.000 rentbrennende ovner installert. Det er nesten halvparten av byens om lag 55.000 boliger med ildsted.

Innføring av piggdekkavgift er en annen vesentlig årsak til mindre svevestøv. Den har ført til høyere piggfriandel, ikke minst i Bergen.

— Det har i første rekke redusert de største partiklene PM10, ikke så mye PM2,5, sier Tønnesen.

— Betyr alt dette at luften er annerledes eller bedre enn tidligere?

— Den er stort sett bedre nå. Grenseverdiene er senket og antallet overskridelser færre. Men det er jo en grunn til at grenseverdiene er senket., sier Dag Tønnesen.

— De var vel for høye før. Nå har vi mer data og undersøkelser som viser sammenheng mellom luftkvalitet helse.

Hva bør gjøres for å unngå en ny giftsky over Bergen?