Statens Vegvesen har sendt ut denne meldinga om påsketrafikken på fjellet og fjellovergangane i Hordaland.

Dei melder elles at det er store teleskader langs vegane i fjellet. Sjå eigen særskild artikkel om påskeværet.

Rv 7 Hardangervidda

Trafikantar som skal over fjellet i påskeferien har sannsynlegvis blanda erfaringar med tøffe høgfjellstilhøve, og derfor blir det sett ekstra krav til tryggleik.

Stenging og kolonnekøyring kan såleis bli innført tidlegare enn under normale trafikkforhold. Rv 7 over Hardangervidda vert døgnopen heile påskehelga, men Staten vegvesen tek som vanleg atterhald om vêrtilhøve.

Færre bilar i kolonnen

Ved maks 25 bilar i kvar kolonne kan det fort bli lange køar og lang ventetid ved bommen. Statens vegvesen oppmodar difor trafikantane til å ta med mat og drikke i tillegg til gode vin-terklede.

Det kan og vere ei føremon å ha rikeleg med drivstoff på tanken. Hugs å vere godt vinter-skodd, det er ikkje slutt på vinteren i høgfjellet i april.

Parkering

Langs riksvegen mellom bommen på Haugastøl og Leiro, er det ikkje tillete å parkere bilar. Dette gjeld og i fint ver. Vertilhøva snur fort på Hardangervidda.

Det er heller ikkje høve å parkere på Rv 7 på oppstillingsfelta opp mot bommane på Hauga-støl og Leiro. Dette er felt som skal nyttast til oppstilling ved kolonnekøyring. Ved utfartsom-rådet i Sysendalen vil det som vanleg vere høve til parkering langs Rv 7 i tida frå kl 0800 til kl 2000.

Rv 7 Kvamskogen

Det er ikkje tillete å parkere langs riksvegen. Bruk opparbeidde parkeringsplassar.

Ev134 Seljestad — Håradalen

I påskehelga er det stor trong for parkeringsplassar både på Seljestad og i Håradalen. Er veret fint kan dei opparbeidde parkeringsplassane verta for små, og oppstilling langs vegen vil vera naudsynt. Det er lov å parkera der skilt er sett opp.

Statens vegvesen ber likevel trafikantane om å merke seg at parkering berre er tillete mellom kl 0800 og kl 2000. Dette fordi det skal kunne ryddast for snø m.v. dersom det er trong for det.

Skulle det bli dårleg ver og stort snøfall, ber Statens vegvesen om at dei opparbeidde plassane blir nytta, før ein tek i bruk dei oppskilta vegområda. Dette til beste for bilen din og trafikan-tane, grunna snørydding av vegen

Rv13 Vikafjellet

Trafikantar som skal over fjellet i påskeferien har sannsynlegvis blanda erfaring med tøffe høgfjellstilhøve, og derfor blir det sett ekstra krav til tryggleik. Stenging og kolonnekøyring kan såleis bli innført tidlegare enn under meir normale trafikkforhold.

Rv13 over Vikafjellet vert døgnopen heile påskehelga, men Statens vegvesen tek som vanleg atterhald om vertilhøve.

Færre bilar i kolonnen

Ved maks 25 bilar i kvar kolonne kan det fort bli lange køar og lang ventetid ved bommane. Statens vegvesen oppmodar difor trafikantane til å ta med mat og drikke i tillegg til gode vin-terklede.

Det kan og vere ei føremon å ha rikeleg med drivstoff på tanken. Hugs å vere godt vinterskodd, det er ikkje slutt på vinteren i høgfjellet i april.

Parkering

Langs riksvegen mellom bommen i Myrkdalen og Vikafjellet er det ikkje tillete å parkere bi-lar. Dette gjeld og i fint ver. Vêrtilhøva snur fort på Vikafjellet, og fjellet kan verta stengt på kort varsel.

Fv-314 Hamlagrø

Det må ikkje parkerast langs vegen som fører til at bilane står til hinder for vedlikehald eller til fare for trafikktryggleiken.

NYT DET: Køyrer du varsamt på vegane, så kjem du lettare trygt fram til skihimmmelen på fjellet. Merk deg at det ikkje er tillete å parkere langs riksvegen på Kvamskogen.
FOTO: RUNE NIELSEN