Prosjektet har et økonomisk omfang på rundt 380 millioner kroner, opplyser Forsvarsdepartementet.

På Haakonsvern er det lutter glede å spore etter at usikkerheten om tørrdokken endelig ser ut til å være avklart.

– Det er en veldig gledelig melding. Det er gunstig å få dette på plass. Tørrdokken vil bli en viktig del av basen, sa kommandør Arne Vangsholm da han fikk overbrakt nyheten fra bt.no. Vangsholm er sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon i Bergen.

– Vi har ventet lenge på en avgjørelse. Denne løsningen er i tråd med det vi ønsket oss, sier han.

– Så nå går flagget til topps?

– På Haakonsvern går flagget til topps hver dag.

Positive ringvirkninger

– Regjeringen har vurdert flere alternativer til en dokk i fjell, blant annet flytedokk og slipp. Men på grunn av de topografiske forholdene på Haakonsvern har slike alternativer vist seg dyrere og mindre egnet, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i en pressemelding.

– Bygging av dokken forsterker Haakonsvern som Sjøforsvarets hovedbase, og dette vil gi betydelig positive ringvirkninger i området. Jeg vil nå sette i gang et arbeid for å se hvordan Forsvaret og sivile leverandører i fremtiden kan samarbeide om vedlikehold av våre nye fregatter, sier Strøm-Erichsen.

RUNE SÆVIG