ANNE MYKLEBUST ODLAND

Dermed blir Bryggen og Torget fri for trafikk i fremtiden. Kollektivtrafikken får dessuten bedrede vilkår med egne felt.

— Det er en gledens dag for Bergen. Det var ikke gitt at dette skulle gå gjennom, sier Ingmar Ljones (KrF).

Ifølge Ljones var Bergensprogrammet gjenstand for frisk debatt i Stortinget med betydelig engasjement fra politikerne. Arbeiderpartiet, som støtter planen i sin helhet, sikret regjeringen den nødvendige støtte.

-Staten har bundet seg til 40 prosent finansiering, resten skal tas inn i lokale bompenger, sier Ljones. De totale kostnadene for programmet er beregnet til seks milliarder kroner.