Det første ordinære møtet var i januar, og så var det bare for medlemmene å sette seg i sving for å få alle brikkene på plass. Festplassen er lovet brukbar til den store dagen, alle nye refuger og gjerder i prosesjonsrutene er besiktiget, musikkorps er bestilt, premier til klatrestengene skal samles inn, talere er tilskrevet, underholdningen er allerede på plass, og det trykte programmet skal foreligge i begynnelsen av mai. Med annonser fra mange velvillige bidragsytere.

Komiteens formann også i år er Arild J. Larsen med Lotte Schønfelder som viseformann. De andre i arbeidsutvalget er Odd W. Bjugn, Else Hauge, Terje Herland, Rolf Isachsen og Arne Storetvedt. Resten av komiteen utgjøres av Vidar Børve, Werner Edvardsen, Egil J. Eikanger, Sven-Erik Grieg-Smith, Skjalg Halmøy, Carl A. Harbitz-Rasmussen, Roald Hatlestad, Arne Hauge, Bjørn O. Johnsen, Roald Jønsson, Tove Kayser, Tom Knudsen, Anne Aasebø Larsen, Svein B. Losnegård, Reidar Madsen, Knut Morland, Jostein Myklebust, Erik Næsgaard, August Rathke, Inger-Lise Skarstein, Halfdan Solberg, Odd Kjell Sunde og Hans-Carl Tveit.

HURRA FOR ...: 17. mai-komiteen, her i 2002-utgave, har det meste under kontroll foran årets feiring.<p/> ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ