Bergenserne har tidligere hatt borgervakt i forskjellige versjoner. Men byvakt er ikke helt det samme. Man kan ikke vente å se byens kommunaldirektører vandre gatelangs nattestid med vekterstav i hånd. På kort varsel Derimot skal de være beredt. En uke hver skal en kommunaldirektør og en byråd være klar til å rykke ut på kort varsel for å administrere det som skal administreres de første timene etter større og mindre ulykker og katastrofer.Fra alarmen går til byvakten er på plass i Rådhuset (eller et mer egnet sted) skal det ikke ta mer enn 90 minutter. Deretter skal det innkalles en krisestab som skal organisere og opprette det som måtte være nødvendig, som for eksempel møteplasser og eventuelle krisesentre. Kommandosentralen Hjernen i den praktiske delen av Bergen kommune er vaktsentralen på Grønneviksøren — eller Grønneviken, for enkelhets skyld. Dit kommer telefonene og meldingene om glatte gater, ubrøytede veier, vannledningsbrudd og det de ellers synes må rettes på, forteller Svein Wallem, leder for vaktsentralen. På opplæring Dit kom også kommunaldirektørene og noen kommunale seksjonssjefer i går. De er på opplæring denne uken - det er ikke så mange dager til søndag og byvaktens begynnelse.Og det er nødvendig å vite hvordan inn- og utgående samband fungerer. På vaktsentralen fikk de også se alle kart og opplysninger som ligger inne i systemet, om alt fra heiser og kommunale bygg til ledninger og pumpestasjoner.- Vi føler kommunen er på hugget når det gjelder beredskap, sa Wallem anerkjennende om kurset og kursdeltakerne.