Er Bergen god nok på integrering?Bergens Tidende arrangerer i kveld debatt om «IntegreringsbyenBergen» i Kultursalen på Ny-Krohnborg skole i Rogagaten 9. I panelet er leder for DetFelles Innvandrerråd Samba Njie, FAU-leder ved Ny-Krohnborg skole IngeborgUlstein, førsteamanuensis Haci Akman ved UiB og kommentator i Bergens TidendeFrøy Gudbrandsen.

Debatten starter kl. 2015.

Temaene for debatten er blant annet bosetningsmønster, skoleog oppvekst og hvordan Bergen som by kan bli enda bedre på integrering.

— Fjordkloden har vekket et stort engasjement hos våre lesere og vi regner medmange vil møte frem for å si sin mening, sier kveldens ordstyrer Liv Skotheimog oppfordrer folk om å være tidlig ute.