— De yrkesfaglige studieretningene har vært flinkere til å drive reklame. Skolene kan ikke lenger sitte å vente på at flinke ungdommer søker allmennfaglig studieretning, sier inntakssjef Nils Skavhellen i Hordaland til Bergens Tidende.

Allmenne, økonomiske og administrative fag har i alle år hatt store søkertall. Reform 94 betydde et brudd. Fra da av var det mulig å ta et allmennfaglig påbygningsår for de som tok yrkesfaglig utdannelse.

Derfor har allmennfaglig studieretning har jevn nedgang siden 1994. I år er dette særlig merkbart i Hordaland. Allmennfag har 350 færre søkere. Med 6.819 søkere er det under halvparten av samlet søkertall på 15.643 til fylkets videregående skoler.

— Noe av forklaringen er også at de aller nyeste linjene, media og kommunikasjon og salg og service ”stjeler” elever fra allmennfag, mener Skavhellen. Han peker på at elevene her får en kombinasjon av praktiske og teoretiske fag. Også formgivningsfag har ”stjålet” elever.

— Må allmennfag drive bedre PR?

— Linjens lærere bør være mer bevisste. Fra 2005 stiger ungdomskullet betraktelig. Da er det en utfordring for oss alle å finne studieplasser til alle ungdommene, sier Nils Skavhellen.