— Her gjelder det å mobilisere alt det vi kan for å hindre at de mørkeblå kreftene greier å danne byråd sammen, sier SVs toppkandidat Oddny Miljeteig (bildet) til Bergens Tidende.

Hun satte seg torsdag i sving for å samle støtte fra så vel Ap som RV og Senterpartiet, mens Venstre bare ble orientert om initiativet. Målet er ikke å oppnå noen forpliktende erklæring om samarbeid etter valget, men å hindre at «høyrekreftene» får anledning til å skrinlegge bybanen og åpne for storstilt privatisering, konkurranseutsetting og salg av kommunalt eierskap i flere bedrifter.

— Hvis de to høyrepartiene får flertall i det nye bystyret, vil Bergen gå på opphørssalg. Derfor er det uhyre viktig at vi mobiliserer så mange bergensere som overhodet mulig for å hindre en skikkelig blåmandag, bokstavelig talt, sier Miljeteig.

Kjepphester på stallen

— Dette var et fornuftig og prisverdig initiativ som jeg støtter fullt ut, sier Arbeiderpartiets Eilert Jan Lohne som har sjetteplassen på listen til bystyret. Han er samtidig overrasket over at SV er så konkret i sitt samarbeidsutspill.

— Ditt parti har aldri likt slike allianser foran et valg?

— Nei, det er rett. Arbeiderpartiet har tradisjonelt vært en hindring, for vi har oppfattet oss som eneste alternativet til høyresiden. Men i denne situasjonen er det viktigere enn noensinne å legge kjepphester til side og heller samle oss om det som vi kan være enig om. Jeg ønsker meg en så omfattende allianse som mulig, gjerne med KrF på laget.

— Betyr det at utspillet fra SV er ganske ukontroversielt?

— For meg er det ukontroversielt, politisk sett. Men i det taktiske spillet kan noen ha andre vurderinger, sier Lohne.

Skeptisk til Ap

Rød Valgallianse har et helt annet perspektiv på samarbeid. Partileder Torstein Dahle sier riktignok i en kommentar til BT at han «i høyeste grad» vil være på å mobilisere mot et byråd av Høyre og Frp.

— Men vi har vansker med å se at et byråd med Ap er så greit. Partiet har gang på gang brutt avtaler som SV har vært med og forhandlet frem. Vi vil ha vekk hele byrådsordningen.

— Det er jo akutt «fare» for at Høyre og Frp får flertall sammen?

— Motkreftene mot Høyre og Frp styrkes best ved at mange stemmer RV. Vi ser at Arbeiderpartiet ikke er i stand til å gå imot konkurranseutsetting og markedsliberalismen ellers med noen kraft.

— Er det ikke likevel klokt å forsake noe for å hindre noe som er «verre»?

— Det aller viktigste for RV er å vise dem som stemmer på oss at vi er et pålitelig parti. Vi har ikke til hensikt å legge ned skoler eller slå inn på en slik kjøkkenreform som vi nå opplever, sier Torstein Dahle.