— Jeg kjører ikke i Bergen sentrum nå. Det er rett og slett ikke plass til så store biler i sentrum. Derfor vil jeg ikke betale mer i bompenger for å minke forurensingen der, sier han.

Søndrol eier to lastebiler, som begge kjører for Posten. Den ene bilen går mellom postterminalen på Minde og Sogn og den andre mellom Minde og Oslo. Onsdag ettermiddag satt han sammen med lastebilsjåfør Per Amundfoss i solveggen utenfor kafeen på parkeringsplassen for trailere og busser på Nygårdstangen like sør for Bergen storsenter.

— Det store spørsmålet blir hvor de har tenkt å plassere bomstasjonen som skal ta inn den økte avgiften. Dersom det blir bomstasjonen på Danmarksplass kan vi laste og losse på Minde uten økt avgift. Men hvis det blir mellom Nesttun og Minde må vi betale. Uansett må vi betale dersom vi fortsatt skal benytte parkeringsplassen på Nygårdstangen. Men selv da kjører vi jo ikke inn i Bergen sentrum. Det spørs hvor politikerne vil sette grensene for det de kaller sentrum, sier Olav Søndrol.

— Hvor ligger smertegrensen for økt bompengeavgift for at du ikke skal passere den bomstasjonen som utløser den nye avgiften?

— Smertegrensen for bompenger er allerede passert. Det er mer enn nok som det er i dag. Og når det gjelder dieselavgiften er smertegrensen sprengt for lenge siden, sier Olav Søndrol.

— Det hele koker vel ned til at staten skal ha inn mer penger, sier Per Amundfoss. Det er greit alt dette med å hindre luftforurensning. Men det går en grense for hvor mye avgifter transportnæringen kan tåle. Kanskje må terminalene legges langt utenfor sentrum i fremtiden. I dag er det jo mange trailere som laster på terminaler på Nygårdstangen. Det spørs om det skal regnes som Bergen sentrum, sier han.

HVA ER SENTRUM? Olav Søndrol kjører ikke lastebilen sin inn i sentrum i dag. Det store spørsmålet er hva som skal regnes som sentrum, sier han. Lastebilsjåfør Per Amundfoss til venstre.
Nicolay R Nicolaysen