Og veksten bare fortsetter. Det hamres, snekres og mures på Karihilleren på Knappskog. Murmester Per Rune Fjell legger siste hånd på nok en ferdigmurt pipe og skuer ut over Kolltveitosen.

– Det jo fint her på Sotra også da.

Å være aktør i byggebransjen i kommunene vest for Bergen er neppe noe dårlig trekk.

– Vi har nok å gjøre ja. Det går bra.

Hordalendingene vil «ut mot havet». De siste 20 årene har folketallet i Fjell vokst med litt mer enn én person daglig, fra i underkant av 13.000 midt på 80-tallet til i overkant av 20.000 i fjor.

Mye av veksten skyldes tilflytting av unge barnefamilier fra Bergen. Det gjør Fjell til den kommunen i landet med lavest gjennomsnittsalder.

– Infrastrukturen har vært viktig, sier Fjell-ordfører Jan Utkilen. Han tenker på skole— og sykehjemsplasser og ikke minst barnehageutbyggingen.

Fjell kommune har hatt en formidabel utvikling på barnehageområdet de seneste årene. I 2001 var dekningsgraden langt under landsgjennomsnittet (56,4 prosent). Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå var dekningsgraden 85,4 prosent i 2005. Allerede annonserer nye barnehager etter barn fra Bergen for å fylle opp plassene.

– Nettopp nærheten til Bergen er selvsagt viktig for veksten. Det er bare 12 minutter fra Straume til Bergen. Glem ikke det.

Frem mot 2017 regnes det med en årlig folkevekst på to prosent. Slår det til, vil Fjell kommune ha 25.000 innbyggere i 2017.

Rundt halvparten av arbeidstakerne i Fjell er pendlere, de langt fleste fra Bergen. Samtidig pendler over halvparten av fjellsokningene ut av kommunen til arbeid. Det belaster veinettet og kollektivtrafikken.

– Vi må, nei vi skal få på plass et nytt fastlandssamband, insisterer Jan Utkilen.