Prognoser for inneværende år viser at det har blitt 700 flere askøyværinger i løpet av 2007.

Dette er en nettotilvekst på tre prosent, noe som er et historisk høyt tall, ifølge konstituert rådmann Odd Magne Utkilen.

— Den raske veksten i folketall gir særlig utfordringer knyttet til å ha nok plass i barnehager, skoler og innen eldreomsorgen, sier Utkilen til Kystradioen.

Han mener også at situasjonen tilsier at kommunen hyppigere må justere planene for arealbruk. Gjennom kommuneplanen er det lagt opp til fremdeles stor vekst i antall boliger på Askøy i årene fremover.

FESTIVAL PÅ ASKØY: Det har blitt 700 flere askøyværinger i løpet av 2007. Bildet er fra musikkfestivalen Lost Weekend på Askøy i 2006. ARKIVFOTO: BERGENS TIDENDE
Paul S. Amundsen