Det viser årets søkertall fra Samordna opptak, der det store flertallet av landets studiesteder er med.

Til sammen har nær 13 prosent flere enn i fjor søkt. I det tallet er også alle studenter ved politihøgskolen kommet med. Den reelle veksten er på rundt åtte prosent.

— Forventet

  • Økningen er som forventet, og det er vi veldig glade for, sier minister for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland (SV).

Hun tror økningen kommer av særlig tre ulike faktorer. Folk som foretrekker å søke seg til høyere studier heller enn å prøve seg i arbeidsmarkedet. Samtidig øker studentkullene.

— Og i tillegg er det en økt studietilbøyelighet generelt i befolkningen. Alle disse grunnene gjør at vi ventet på økningen, sier Aasland.

Her er høstens mest populære fag:

  • Allmennlærer: Opp 35 prosent blant dem som har denne utdanningen som sin førsteprioritet.
  • Ernæringsfag: Opp 30 prosent.
  • Estetiske fag: Opp 27 prosent
  • Maritim ingeniør: Opp 23 prosent
  • Veterinær: Også opp 23 prosent.Alle tall er utviklingen i søkertallet fra i fjor til i år.

All statistikk om årets søkertall finner du her.

Flere vil pleie

Sykepleierstudiet snur den negative trenden fra de seneste årene med en økning på 17, 7 prosent sammenlignet med i fjor. Søkertall for Høgskolen i Bergen viser at 619 hadde denne utdanningen som førsteprioritet , mot 526 i fjor.

800 flere til UiB

  • Jeg er aller mest glad for den formidable økningen til allmennlærerutdanningen. Folk søker seg til de fagene vi trenger mest, sier Aasland. I tillegg til lærere, ønsker hun seg flest nye sykepleiere og ingeniører.

Men også andre fag følger hakk i hæl. Det er tradisjonelle fag som medisin, realfag og samfunnsfag.

Blant studiestedene merker alle universitetene en stor fremgang i de potensielle studentene. Mest populær av alle, er Høgskolen i Oslo. Her er det over 1000 flere søkere enn i fjor. Til sammen 11.000 studenter går på skolen. Av universitetene er det Tromsø som scorer best, med en oppgang på 17 prosent. I Bergen er oppgangen på 11 prosent. Det utgjør likevel rundt 800 flere som vil til UiB.

Selv om de også har en stor økning, er Universitetet i Oslo lavest på skalaen. Her er økningen fire prosent - altså halvparten av det nasjonale snittet.

NHH på topp

Handelshøyskolens studium i økonomi og administrasjon er for tredje året på rad blant de mest populære studiene i landet. Og dette selv om de i år opplevde en nedgang i antall søkere. Norges handelshøyskole hadde 4568 søkere på de 430 studieplassene.

Les mer i morgendagens BT.

Hva ville du studert hvis du fikk sjansen? Si din mening!

Arne Nilsen