Statens vegvesen og Jernbaneverket er full gang med å planlegge hvor fremtidens E16 mellom Arna og Voss bør gå. Nå står bare fem alternativ igjen.

E16 om Vaksdal

De har utredet 15 ulike alternativer. Nå har de redusert dem til fem forslag, som er med i finalen. (De fem forslagene som står igjen kan du se i bildene over artikkelen over).

Den lange tunnelen som kombinerte jernbane og bilvei, fra Trengereid til Voss, er blant de forslagene som er borte. Det samme er forslaget om å legge vei/jernbane om Kvam.

— Vi har kuttet ut forslaget om tunnelen mellom Trengereid og Voss, ut fra både kostnadene og nytteverdien. Vaksdal er med i alle de forslagene som nå står igjen, sier regionveisjef Helge Eidsnes.

Samlet forslag i vår

I løpet av våren legger Vegvesenet og Jernbaneverket frem en samlet anbefalt forslag til ny trasé. De vil da anbefale ett av de fem forslagene. Forslaget legges frem for Samferdselsdepartementet.

Noen av forslagene innebærer mye vei og lite ny jernbane, mens andre er det mye ny jernbane og lite ny vei. Forslag fem vil gi både mye ny vei og bane.

I det ene forslaget er det foreslått en ny Statens biltunnel direkte fra Vaksdal til Voss. Siden dette forslaget ikke er kombinert med jernbanetunnel, må det lages to løp av hensyn til rømningsveier.

Helge Eidsnes vil ikke røpe hvilket forslag han mener er best.

Hva mener du om de fem alternativene?