Årets søkertall fra Samordna Opptak viser en sterk økning av søkere til de bergenske utdanningsinstitusjoner. Universitetet i Bergen som sitt første ønske ved høstens opptak til høyere utdanning. Hele 7436 søkere har Universitetet i Bergen som sitt førstevalg ved opptaket. Det er rundt 1000 flere enn i fjor og det har aldri tidligere vært registrert så mange søkere til UiB enn i år. De sammenlignbare tallene fra Samordna Opptak går tilbake til 1996.

Den sterkeste økningen finner vi ved Det historisk-filosofiske fakultet, som i år går fram med 32 % fra 2003. Det er språkstudiene som står for den kraftigste økningen. Også de matematisk-naturvitenskapelige studiene er populære på «Høyden».

«Etter en reduksjon i antall søkere til slike studiene på slutten av 90-tallet har UiB, stikk i strid med trenden nasjonalt, hatt en økning de senere årene», heter det i en pressemelding fra UiB.

Også på Handelshøyskolen kan man glede seg over økende popularitet. Søkertallene fra Samordna opptak viser at 1782 søkere NHH som sitt førstevalg.

Det er en økning på 10 prosent sammenlignet i fjor. Totalt har 3749 søkt seg til de 410 studieplassene ved den femårige siviløkonomutdanningen på NHH. Det tilsvarer en økning på 5,7 prosent.

Antallet studenter som ønsker seg til Høgskolen i Bergen er også økende, om enn ikke like kraftig som de andre to stedene. Samlet har høgskolen mottatt 24432 søknader til 1684 studieplasser, hvorav 4713 er primærsøkere. Det er en økning på 1,8 prosent sammenlignet med fjorårstallene.

HiB kan registrere gode søkertall innen helse— og sosialfag. Her er økningen 6 prosent. Søkertallene til de tekniske fagene derimot, har sunket med 10 prosent.

Roser Utdanning Bergen

— Jeg er veldig glad for økningen! Det gode samarbeidet mellom oss, NHH og Høgskolen i Bergen, gjennom Utdanning Bergen, tror jeg kan forklare en del. Utdanning Bergen har besøkt over 100 videregående skoler fra Rogaland i sør til Møre og Romsdal i nord, sier universitetsrektor Kirsti Koch Christensen til bt.no.

For få tar tysk

— Økningen er på 32 prosent er gledelig, men det er fortsatt altfor få som søker tysk. Spesielt med tanke på den viktige rollen dette språket vil ha i det nye Europa, mener rektoren.

Men det som gleder universitetsrektoren aller mest, er økningen av søkere til realfagene, for der sier hun det er et virkelig stort behov.

POPULÆRT: Bergen er en meget populær studieby, og det er jo ikke så rart...
ARKIV: HELGE SUNDE