MAJ-BRITT DAHLmaj.dahl@bt.no

— Vi vil gjøre alt for at eventuelle forskjeller mellom slagpasientene jevnes ut, sier sjeflege Jan Olofsson.Han legger ikke skjul på at det er oppslagene i Bergens Tidende de to siste ukene som har fått sykehusledelsen til å svinge seg. Men forbedringene må skje innenfor dagens økonomiske rammer. Ti ekstra senger En arbeidsgruppe er satt ned for å koordinere ressursene bedre for slagpasientene som legges inn ved Medisinsk avdeling. Sykehuset vil også vurdere å sette av en halv post, det vil si rundt ti senger, der personalet bare jobber med slagpasienter.- Da håper vi at pasientene får så godt som samme behandlingen som ved slagenheten ved Nevrologen, sier Olofsson.I et leserinnlegg i Bergens Tidende sist søndag understreket sjeflege Jan Olofsson at slagpasienter får en forsvarlig behandling ved sykehuset. Alle har tilgang til den samme nevrologiske ekspertise, laboratorieundersøkelser og røntgentjenester - uansett hvor de legges inn, skrev Olofsson. Ikke optimal behandling Siden leserinnlegget stod på trykk, har slagspesialister slått fast at det ikke er mulig å gi optimal behandling andre steder enn ved slagenhet. De finner det oppsiktsvekkende at noen kan hevde noe annet.- Forsvarlig behandling er ikke alltid optimal behandling, innrømmer sjeflege Olofsson nå overfor Bergens Tidende.Over 20 undersøkelser fra mer enn ti land dokumenterer at systematisk behandling og oppfølging i slagenhet er det eneste som reduserer dødeligheten. Sterke reaksjoner I dag legges alle under 60 år inn ved slagenheten ved Nevrologisk avdeling. De over 60 fordeles tilfeldig ved Nevrologen og Medisinsk avdeling. Der er de ikke like drillet til å passe på hjernen.Det finner ikke folk seg i. Sjelden har Bergens Tidende fått så mange reaksjoner som etter at forskjellsbehandlingen ble avslørt.Ifølge Olofsson ligger Haukeland på landsgjennomsnittet med sitt tilbud. Det er mager trøst for dem som rammes. To tøffe uker Olofsson sier at det har vært to tøffe uker for pasienter, pårørende og ansatte etter at Bergens Tidende avslørte forskjellsbehandlingen. Flere pasienter krever nå å bli lagt inn ved Nevrologisk avdeling. Fagfolk og sykehusledelse er enige om at alle slagpasienter bør behandles i slagenhet. I flere år har det stått høyt på sykehusets prioriteringsliste.- Vi regnet med at slagenheten ville være på plass i fjor, men pengene har ikke kommet, sier sjeflege Jan Olofsson.