— Mange skoler har allerede gjort endringer, mens andre forbereder å gjøre det til høsten. Det vil nok ta noen år før alle skolene har byttet ut klassene med nye gruppeinndelinger, sier Tveit.

Han er positiv til hovedtrekkene i den nye stortingsmeldingen om grunnskolen som ble lagt frem i går, og synes spesielt det er bra at skolene nå får større lokal frihet når det gjelder organisering av undervisningen og sammensetning av timeplanen. Tveit håper at noen av skolene vil benytte friheten til å satse på spesielle områder som kultur eller miljø. Også her mener han Apeltun skole er et forbilde.

— Det er kjempespennende at de er så bevisste på å bruke kultur i undervisningen. Ungene stortrives jo, sier han.