— Vi holder på med en tilstandsvurdering av alle skolene i fylket. Den vil vise hvor vi skal gå inn med grundigere undersøkelser, og hva som må utbedres, sier Roald Orvedal, drift- og vedlikeholdssjef i Hordaland fylkeskommune.

Siden oktober i fjor begynte fylkeskommunen en gjennomgang av bygningsmassen til de rundt femti videregående skolene i fylket. Det er en tilstandsvurdering av hele bygget fra topp til tå, der eventuelle sopp- og råteskader kommer til overflaten.

Også luftkvaliteten i de eldre bygningene uten eller med halvgode ventilasjonssystem blir kartlagt.

Også nye bygg svikter

I går gikk meldingen ut om tilstanden til den eldste bygningen på Bergen Katedralskole må stenges på grunn av sopp- og råteskader.

De tre eldre skolene i Bergen, Tanks, Katten og Bergen Handelsgymnasium ligger alle i samme gate. Dagene for skolevirksomhet i gamle Tanks er talte, snart flytter skolen i nytt bygg på Nygårdstangen. Bergen Handelsgymnasium skal gjennom tilstandsvurdering for full oppussing.

Men det behøver ikke være de eldre bygningene som skaper problemer.

— For å si det sånn, det er ikke alt fra seksti og syttitallet som er like godt, sier Orvedal.

Så langt har ikke gjennomgangen av skolebyggene avdekket alarmerende tilstander. Først til jul er det ventet ferdig rapport.

— Rapporten vil vise hvor det er svakheter som vi må gå nærmere inn på.

Etterslep i Bergen

Også blant grunnskolene i Bergen er det store rehabiliteringsbehov. Det er mange eldre skoler og stort etterslep på rehabilitering av skolebyggene. Forholdene på skolene ble gjennomgått i forbindelse med den nye skolebruksplanen som ble utarbeidet i fjor høst.

Men Bergen Kommunale Bygg har ingen rutiner for å sjekke etter sopp- og råteskader.

— Vi sjekker byggene jevnlig, men vi har ikke noen rutiner på å sjekke for sopp. Vi må få melding om plager fra skolene. Man kan ikke gå rundt å helsesjekke friske bygg. Det koster mange penger, sier leder for Bergen kommunale bygg, Dagfinn Øvrebotten.

Bjørndalsskogen, Fridalen, Ny Krohnborg og Ulsmåg skole er blant de skolene som prioriteres for rehabilitering.

RUNE BERENTSEN