Norge fikk en ny forskrift om tuberkulosekontroll 1. januar 2003. En av de viktigste endringene er at syke skal ta medisiner under oppsyn. Hvis dosene ikke tas forskriftsmessig, er det fare for å utvikle resistens.

— Vi har hatt tilsvarende regler i mange år, men etter at tuberkulosetallene falt, ble man mer sløv med å følge reglene. Nå som vi har hatt en oppblomstring av tuberkulose, er reglene skjerpet, sier overlege Hans Fredrik Jentoft ved Lungeavdelingen ved Haukeland universitetssykehus.

— Asylsøkere kan flytte mye, og med en behandlingstid på seks måneder er dette opplegget en utfordring, sier overlege Øistein Løvoll ved Folkehelseinstituttet.

Det er opprettet en tuberkulosekoordinator i hvert fylke.