Det er et samarbeid mellom Statens strålevern og Forsvarets sanitet. Arbeidet ble påbegynt i 2005, da søkelyset ble satt på radarstråling for alvor, og skal etter planen være fullført i 2007.

Det opplyser seniortalsmann i Forsvarsstaben, Dag R. Aamodt til BT.

— Det blir et omfattende og historisk prosjekt, sier Aamodt.

— Historisk i den forstand at man ikke bare konsentrerer seg om dagens forhold, men går tilbake og ser på hva som har skjedd i hele perioden som den enkelte radar har eksistert.

Han forteller også at man er i ferd med å bygge opp et helseregister for alle grener i Forsvaret.

Registeret skal inneholde helseopplysninger fra alle ansatte. Planen er blant annet å finne ut om det kan være en overhyppighet av krefttilfeller i enkelte miljøer.

Aamodt er oberstløytnant, og har selv vært radiooperatør i Luftforsvaret, så langt tilbake som i 1989. Han kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av den lettvinte holdningen til radarstråling som folk i Sjøforsvaret kan fortelle om.

— Tvert imot vil jeg si at det var ekstremt sterkt fokus på sikkerhet i forbindelse med radarer. Alle visste at dette var noe man skulle passe seg for, og det var strenge rutiner for hvordan man skulle forholde seg. For eksempel var det vanlig prosedyre å slå på et roterende lys på toppen av radaren når den var i bruk, slik at folk skulle få sjansen til å holde seg unna, sier han.