100.000 husstander blir berørt av postendringene i Bergen.

— Bakgrunnen er at vi har et postvolum som er fallende. Vi ønsker å effektivisere driften, og ha smartere måter å jobbe på, forteller distriktssjef Øystein Gullaksen i Posten Norge, region vest.

Elektriske biler og jeeper

Konsekvensen er at all post skal sorteres ved Bergen postterminal, og droppes ferdig sortert ute ved ulike satelittstasjoner i Bergen. Der vil postbudene hente den før de kjører postrutene.

— Dette betyr at vi kan bruke flere alternative kjøretøyer ute på satelittstedene, og at det vil bli en endret struktur på samtlige ruter i Bergen. Kundene våre, som er alle innbyggerne i Bergen, vil oppleve en annerledes distribusjon av posten. Noen vil få den tidligere, noen senere og noen slik de er vant med å få den, sier Gullaksen.

Postbudene vil dermed i større grad enn før bruke kjøretøyer som ikke går på bensin eller diesel.

— Vi er i ferd med å prøve ut elektriske jeeper, traller og biler, der vårt mål er å redusere CO2-utslippene. Disse alternative kjøretøyene blir et mer hyppig syn i byen, sier Gullaksen.

All sortering til sentrum

Frem til nå har posten blitt sortert på ulike avdelinger i blant annet Godvik og Fana. Disse er i ferd med å flyttes inn til Bergen postterminal.

I helgen ble deler av avdelingen i Fana flyttet til Bergen sentrum og kommende helg flytter avdelingen i Godvik inn til postterminalen.

Etter jul flytter resten, og fra 14. januar sorteres all post i Bergen i postterminalen.

— Vi er nettopp ferdige med å bygge ut postterminalen. Den sto ferdig i oktober, og vi er i ferd med å flytte enhetene inn til Bergen i disse dager, sier distriktssjefen.

- Alle blir berørt

Posten er i ferd med å prøve ut de nye endringene, og skal finne ut hva som er den beste logistikken, blant annet hvilke gater som skal få posten først og sist.

— Det eksakte bildet på hvilke kunder som blir berørt, har vi derfor ikke. Men alle blir berørt, sier Gullaksen.

Håper hans er at postleveringen i Bergen blir mer stabil.

Nye arbeidstider

Budene vil få nye arbeidstider, og distriktssjefen innrømmer at det ikke har gått upåaktet hen.

— Uten dedikerte medarbeidere som har vist stor vilje til å bidra med konstruktive innspill hadde vi ikke fått dette til. Endringsviljen er stor, vi ser alle at markedet endrer seg og er imponert over måten også våre medarbeider tilpasser seg nye arbeidsmetoder.

Tilsvarende endringer har blitt gjort i Oslo, hvor 190.000 husstander ble berørt.

— Uansett endring, skal vi fortsatt levere innen klokken 17 til privatpersoner og innen klokken 16 til bedrifter, sier han.

Fra klokken ni

Endringene gjelder stort sett hele Bergen sentrum, i tillegg til disse områdene:

  • Solheimsviken
  • Indre del av Sandviken
  • Fana
  • Loddefjord
  • Laksevåg
  • Fyllingsdalen
  • Minde Postdistribusjonen vil begynne allerede klokken ni, men vil også holde på lengre enn tidligere. Det er årsaken til at kundene vil få posten tidligere eller senere.

Kommer posten din tidligere eller senere enn før? Hjelp oss med å kartlegge endringene. Skriv gjerne en liten rapport i kommentarfeltet!